กิจกรรม FB แจก Indomie 1 ลัง

กติกาดังนี้:

1. กด LIKE ไลค์เพจ Indomie Thailand https://www.facebook.com/indomiethailand/

2. กด SHARE แชร์โพสต์กิจกรรม พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ

3. Comment ใต้โพสต์กิจกรรมนี้  บอกความฟินว่า “กินอินโดมี่แล้ว อิน........” เพียงเติมความอินลงในช่องว่างพร้อม Tag เพื่อน 3 คนที่อยากให้ลิ้มลองความเหนียวนุ่ม และติดแฮชแท็ก #Indomie  #อินโดมี่หมี่โกเรง

4. คนไหนได้ยอดไลค์มากที่สุด 10 ลำดับแรก รับ Indomie MiGoreng  ไปเลยคนละ 1 ลัง จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3,200 บาท

 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

วันเริ่มกิจกรรม :    วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.

วันสิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

วันประกาศผล :     วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่ Facebook Fanpage : Indomie Thailand

เกณฑ์การตัดสิน :   คัดเลือกผู้โชคดี ที่ทำตามกติกาของกิจกรรมครบทุกขั้นตอน จำนวน 10 ท่าน โดยคัดเลือกจากคำตอบของใครที่ได้รับยอดไลค์มากที่สุด 10 ลำดับแรก

ข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม

1. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่ติดตามแฟนเพจ Indomie Thailand เท่านั้น

2. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 คน ตลอดระยะเวลากิจกรรม

3. ขอยกเว้นพิจารณาและลบข้อความที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง และคำตอบที่กรรมการพิจารณาแล้วว่ามีเจตนาคัดลอกคำตอบ หรือมีการแก้ไข ทุจริต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ (เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาใน Message ของ https://www.facebook.com/indomiethailand/ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00 น. หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 หลังจากวันประกาศผลตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านระบุ

6. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขกติกาต่างๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

8. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และรางวัลไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้

9. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

11. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ประกาศผลรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม "กินโดมี่แล้ว อิน..." ดังนี้:

1. Nithidon Kangsanan
2. Walairat Leeya
3. Wanazzanun Leeya
4. Lertkit Lkk Kitcharoenwong
5. Usatawan Tawanusa
6. Duangrat Sansitha
7. Phanphat Rattanapong
8. Wayu Witchutraiphob
9. Duangkaew Kemmanunsopon
10. Srisunun Pat Bunyanuparparn

ผู้โชคดีทุกท่าน ติดต่อกลับมาที่เฟสบุ๊ค Indomie Thailand (www.facebook.com/indomiethailand)
โดยส่งข้อความ Inbox ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
*หากไม่มีการติดต่อกลับมาภายในวันที่ 4 ก.ค. 62 เวลา 12:00 น. จะถือว่าท่านสละสิทธิ์