วิธีล้างมือง่ายๆห่างไกล COVID-19

การล้างมือที่ถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมถึงโรคติดเชื้อจำนวนมากที่แพร่กระจายได้ง่ายด้วยการสัมผัส

วิธีล้างมือง่ายๆ ห่างไกล ไวรัสโคโรน่า

การล้างมือที่ถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมถึงโรคติดเชื้อจำนวนมากที่แพร่กระจายได้ง่ายด้วยการสัมผัส

การล้างมือที่ถูกต้อง นอกจากช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคติดเชื้ออีกจำนวนมากที่แพร่กระจายได้ง่ายด้วยการสัมผัส ซึ่งโรคที่พบบ่อยคือ โรคติดเชื้อทางเดินอาหารเช่นโรคอุจจาระร่วง หรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ อย่าง ไข้หวัดและโรคปอดบวม

ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 กันยายน 2562 เผยว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยอุจจาระร่วง ทั้งสิ้น 716,513 ราย เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,095.21 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ มากกว่า 65 ปีคือร้อยละ 13.75 กลุ่มอายุ 15 – 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 11.97 และ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปีคิดเป็นร้อยละ 11.34
 
 

ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรหนึ่งแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปราจีนบุรี มีอัตราป่วยอยู่ที่ 2,195.30 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน จันทบุรีตามมาไม่ห่างมากที่ 1,970.58  และมหาสารคาม สมุทรสงคราม และภูเก็ตที่ราว 1,800 แต่ถ้าดูสถิติตามภูมิภาค อัตราเจ็บป่วยสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้

ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเพียง 15 วินาทีเท่านั้น จะสามารถลดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90

และนี่คือขั้นตอนการทำความสะอาดมือที่ได้ประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง

  1. ใช้สบู่ที่มีคุณภาพ เช่นสบู่ไดอัล DIAL
  2. ฟอกฝ่ามือถูกัน
  3. ฟอกง่ามนิ้วด้านหลังฝ่ามือ
  4. ฟอกง่ามนิ้วด้านหน้าฝ่ามือ
  5. ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วมือด้านหลังฝ่ามือ
  6. ฟอกนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ
  7. ถูปลายนิ้วมือทั้งสองข้างบนฝ่ามือ
  8. ฟอกบริเวณรอบข้อมือ

ไวรัสโคโรนาด้วยการล้างมือ (ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที ต่อครั้ง)

- หลังไอหรือจาม
- ตอนที่ดูแลผู้ป่วย
- ก่อน หลัง หรือขณะทำอาหาร
- ก่อนกินข้าว
- ก่อนออกจากห้องน้ำ
- ตอนที่มือสกปรก
- หลังจากเล่นกับสัตว์
- หลังจากทิ้งขยะ